Alarmujący spadek liczby wakatów o 25% w kluczowych branżach – dane GUS

W oparciu o najnowsze dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny, specjaliści z agencji Personnel Service wyrażają głębokie zaniepokojenie. Alarmują, że ilość dostępnych miejsc pracy w sektorach, w których tradycyjnie studenci znajdowali zatrudnienie, zmniejszyła się o 25 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Co więcej, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu donosi o ogólnym spadku ofert pracy o 25 procent w stosunku do danych z 2021 roku.

Mimo to, dyrektor Wielkopolskiej Agencji Pracy utrzymuje, że jest w stanie zapewnić możliwości zatrudnienia dla każdego studenta, poszukującego pracy.

Według informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, w II kwartale 2023 roku, Polska miała do zaoferowania ponad 113 tys. wolnych stanowisk pracy. Jest to spadek o 3,9 procenta w porównaniu do końca marca tego samego roku i prawie o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej.

Rzeczoznawcy z Personnel Service podkreślają, że te statystyki potwierdzają trend spadającego popytu na pracę. Pracodawcy coraz częściej decydują się na implementację ostrożnościowych strategii w swoich politykach zatrudnienia, co skutkuje mniejszym obsadzaniem wolnych wakatów i rzadszym organizowaniem nowych procesów rekrutacyjnych.