Analiza demograficzna miast Polski według profesora Piotra Szukalskiego

Profesor Piotr Szukalski, ekspert do spraw demografii z Uniwersytetu w Łodzi, podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową, omawiał kondycję i demograficzną przyszłość polskich miast. Wywiad dotyczył raportu autorstwa profesora Szukalskiego, który skupia się na demograficznej przyszłości największych polskich miast. Prognozy demograficzne do roku 2060 wskazują, że Warszawa i Kraków będą kontynuować swój rozwój. Wrocław zejdzie na boczny tor, stagnując przez pewien czas, a następnie zacznie tracić ludność. Z kolei Łódź i Poznań są już na drodze demograficznego spadku. Profesor Szukalski tłumaczy te różnice wieloma czynnikami, nie tylko starzeniem społeczeństwa i nadmiernym liczbą zgonów w porównaniu do liczby urodzeń.

Sytuacja ta jest efektem działania wielu czynników jednocześnie. Każde miasto ma swoją unikalną historię, która wpływa na jego przyszłość – to podstawowa zasada demografii. Miasta różniły się od siebie pod względem napływu i odpływu ludności przez ostatnie kilkadziesiąt lat. W przypadku Łodzi, od zakończenia II wojny światowej obserwowano relatywnie słaby napływ ludności. Już w latach 70. i 80. XX wieku widoczna była mniejsza atrakcyjność Łodzi w porównaniu do innych miast. Ten niski przypływ ludności spowodował, że struktura wiekowa ludności się nie odmładzała na tyle, ile powinna. W efekcie w Łodzi mamy najwyższy odsetek osób starszych oraz relatywnie niski odsetek osób w wieku 20-30 lat, co skutkuje niskim wskaźnikiem urodzeń.

Wszystkie wielkie miasta, z wyjątkiem Łodzi, mają różne perspektywy demograficzne, ale łączy je jeden aspekt – każde z nich kiedyś osiągnie swój szczyt wzrostu (w przypadku Łodzi nastąpiło to w 1988 r.), a następnie liczba mieszkańców będzie spadać. Tempo tego spadku będzie jednak wolniejsze w Warszawie i Krakowie. Dodatkowo obserwujemy silną koncentrację ludności z regionów wojewódzkich i pozostałych części kraju w obszarach metropolitalnych. Nawet jeśli liczba mieszkańców w samym dużym mieście zaczyna maleć, na poziomie obszaru metropolitalnego obserwuje się nadal wzrost liczby mieszkańców.