Analiza trendów w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich w Polsce

Żadna choroba nie jest selektywna, a niekiedy do pełnej rekonwalescencji konieczne jest pozostanie w domu. Każda osoba zatrudniona ma prawo do urlopu zdrowotnego. Co jednak, jeśli zwolnienie lekarskie staje się strategią unikania problemów w miejscu pracy czy też dodatkowym okresem na przeprowadzenie remontu?

W roku 2022 w naszym kraju odnotowano 27 milionów atestów lekarskich potwierdzających tymczasową niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych, liczonych na ogólną sumę 288,8 milionów dni. Z tego powodu medycy wystawili dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) aż 21,8 miliona zwolnień. To stanowi więcej niż połowę całej populacji Polski.

Prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, podkreśliła: „Oznacza to łącznie 239 milionów dni absencji w pracy. Średnia długość urlopu zdrowotnego wynosi niemal 11 dni. W porównaniu rok do roku – to oznacza spadek o 0,4 procenta w stosunku do 2021 roku. Natomiast ilość wystawionych zaświadczeń lekarskich wzrosła o 6,7 procenta”.

Nie jest tajemnicą, że nie zawsze osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest rzeczywiście chora. Stąd regularne kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).