Andrzej Zajączkowski nowym Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Od 1 lutego bieżącego roku, obowiązki Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przejął st. bryg. Andrzej Zajączkowski. Decyzję powierzenia mu tej roli, podjął Komendant Główny PSP.

Zastępca KG PSP, bryg. Paweł Frysztak, miał zaszczyt wręczyć służbową decyzję Zajączkowskiemu w imieniu Komendanta Głównego PSP.

St. bryg. Andrzej Zajączkowski posiada blisko trzydziestoletnie doświadczenie w służbie, a jego kariera rozpoczęła się 29 lat temu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i od 1999 roku jest związany ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu. W tym także od roku 2008 pełni funkcję Naczelnika Wydziału Technicznego.

Zajączkowski na stanowisku Komendanta Szkoły Aspirantów PSP zastępuje st. bryg. Macieja Zdęgę, który na początku stycznia tego roku przeszedł na emeryturę.