Awaria w Koziegłowach: Nieprzyjemny zapach z oczyszczalni ścieków dociera do Poznania

W malutkiej miejscowości Koziegłowy, leżącej na terenie powiatu poznańskiego, wystąpił problem techniczny w lokalnej oczyszczalni ścieków. Ta awaria spowodowała emisję intensywnego, nieprzyjemnego zapachu, który jest odczuwalny nawet na obszarze Poznania.

Działania Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach zostały zakłócone 30 czerwca, kiedy to nastąpiła awaria. Głównym źródłem problemów jest usterka instalacji, której zadaniem jest produkcja biogazu ze ścieków.

Przewidywane jest, że naprawa uszkodzonych elementów potrwa do godzin południowych. Do tego momentu mieszkańcy mogą odczuwać nieprzyjemny zapach unosiący się w powietrzu.

Mimo to, proces oczyszczania ścieków kontynuuje się bez żadnych przeszkód. Pomimo wymienionej awarii, główne funkcje oczyszczalni są realizowane bez zakłóceń.