Czy będzie problem z dostaniem się do lekarza? NFZ alarmuje!

Zgodnie z obowiązującym prawem, pod koniec grudnia placówki świadczące usługi medyczne, muszą podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę. Zapewni ona finansowanie ale i dostęp do świadczeń zdrowotnych ubezpieczonych obywateli. Niestety, nie wszyscy podpisali.

Stojąca pod największym znakiem zapytania jest sytuacja w poradniach rodzinnych. Pod koniec grudnia z 641 poradni rodzinnych w całej Wielkopolsce, aż 30 procent nie podpisało stosownych umów. Może więc pojawić się sytuacja, w której ta przychodnia nie będzie mogła przyjąć pacjentów w ramach ubezpieczenia NFZ.

Głównym zarzutem pod adresem Narodowego Funduszu Zdrowia, jest fakt niezgody na zapisy odnoszące się do czasu trwania umowy z NFZ. Z tego właśnie względu, umów nie podpisali lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Chciano, aby okres na jaki były zawarte umowy był bezterminowy, natomiast NFZ daje termin 27 miesięcy.

O tym, czy pozostałe 30 procent poradnii będzie funkcjonować na normalnych zasadach, dowiemy się zapewne do końca stycznia 2023.