Ewa Z., dyrektor poznańskiego ogrodu zoologicznego, oskarżona o nadużycie władzy i działanie na niekorzyść miasta

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła procedurę śledztwa na podstawie zgłoszenia jednostkowego obywatela. Badanie dotyczyło potencjalnych nieprawidłowości w zarządzaniu zoo w Poznaniu. Po przeprowadzonym dochodzeniu, zgromadzono znaczną ilość dowodów, które pozwoliły na sformułowanie zarzutów wobec dyrektorki miejscowego ogrodu zoologicznego. Zarzuty oparto na relacjach świadków oraz analizie odkrytych dokumentów – jak informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Dyrektor ogrodu zoologicznego w Poznaniu, Ewa Z., została oskarżona o nadużywanie swojej pozycji oraz działania mające na celu szkodzenie interesowi publicznemu. Obejmowały one różne formy oszustw oraz przywłaszczenia mienia, które miały zaszkodzić Poznaniowi. W dokumentach znaleziono także dowody fałszywych zeznań. Dodatkowo prokuratura sugeruje, że kierująca zoo skłoniła jednego ze swoich podwładnych do udzielenia fałszywej relacji, która miała przynieść korzyść jej samej.