Galeria Malta w Poznaniu pod Priorytetowym Nadzorem: Narodowy Bank Polski i Lokalni Dzierżawcy podejmują Decyzje o jej Rozbiórce

Decyzję administracyjną, dotyczącą rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu, zakwestionowały różne podmioty, które zdecydowały się na skierowanie skargi. Wojewoda jest teraz odpowiedzialny za rozpatrzenie tych wniosków. Wśród składających sprzeciw znaleźli się Narodowy Bank Polski, wspólnota mieszkaniowa z ulicy Kaliskiej oraz jedna z firm dzierżawiących powierzchnie biurowe w obrębie galerii.

Planowane zniszczenie Galerii Malta stało się problematyczne, kiedy to w lipcu firma Beichun, będąca właścicielem budynku, uzyskała decyzję pozytywnie zaopiniowaną przez urząd miasta Poznania. Ta decyzja jednak spotkała się ze sprzeciwem niektórych stron zainteresowanych, co doprowadziło do zawieszenia jej wykonania.

Obawy mieszkańców dotyczą głównie perspektywy powstania nowego kompleksu mieszkaniowego po rozbiórce galerii. Natomiast dla firm dzierżawiących przestrzeń w galerii, istotnym problemem staje się kwestia obowiązujących umów z Beichun. Te umowy mogą teraz stanowić wyzwanie w kontekście utrzymania korzyści wynikających z ich realizacji – mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, w rozmowie z Radiem Poznań.