Informacja o otwarciu naboru wniosków do programu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Poznański Powiatowy Urząd Pracy z przyjemnością informuje, że od dnia 19 lutego 2024 roku, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu, zostały udostępnione aktualne „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu”, które będą obowiązywać przez cały rok 2024.

Na stronie urzędu można również znaleźć wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące procesu składania wniosków o otrzymanie wyżej wymienionych środków. To doskonała okazja dla tych, którzy są zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego.