Mieszkańcy Poznania mogą wpłynąć na rozwój miasta dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

Przygotowania do nowej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) są już w pełni. Dzięki temu, mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestniczenia w decydowaniu o kierunkach rozwoju swojego miasta. W najbliższej odsłonie PBO, na realizację propozycji wniesionych przez mieszkańców, przeznaczona została suma 28 milionów złotych. W porównaniu z poprzednim rokiem, jest to wzrost o 1,4 miliona złotych.

Start zgłaszania projektów zaplanowany jest na 6 maja i potrwa do końca tego miesiąca. Każdy mieszkaniec ma prawo sformułować maksymalnie trzy propozycje i złożyć je za pomocą różnorodnych kanałów komunikacyjnych – elektronicznie, przez stronę internetową PBO, bezpośrednio w punkcie obsługi Urzędu Miasta Poznania lub poprzez tradycyjną pocztę. Kluczowe jest jednak dołączenie listy poparcia z minimum 10 podpisami. Co istotne, wszyscy mieszkańcy Poznania mogą brać udział w PBO, niezależnie od wieku czy miejsca zameldowania. Jedynym ograniczeniem jest, że osoby poniżej 13 roku życia muszą dysponować zgodą opiekuna prawnego.

Podkreślić należy, jak ważne jest, aby wnioskodawcy precyzyjnie opisali swoje projekty, wskazali lokalizację, uzasadnili ich potrzebę oraz oszacowali koszty. W przypadku trudności z przygotowaniem wniosku, istnieje możliwość skorzystania z doradztwa pracowników Urzędu Miasta lub innych jednostek miejskich – ich lista dostępna jest na stronie PBO.