Nowy akademicki rok w Poznaniu zwiastuje aktualizację Strategii Akademickiej i Naukowej

Początek nowego roku akademickiego na uczelniach Poznania jest zawsze powodem do radości i stanowi motor napędowy dla rozwoju miasta. Tegoroczny rok ma wyjątkowy charakter, ponieważ zaplanowano w nim prace nad aktualizacją Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania, co stanowi kluczowy element dla dalszej ewolucji stolicy Wielkopolski.

Poznań to miejsce, gdzie kształci się na 24 różnych uczelniach ponad 102 tysiące studentów, w tym prawie 8 tysięcy osób pochodzących ze 120 krajów na całym świecie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, Poznań plasuje się na szczycie rankingu pod względem ilości studentów na 1000 mieszkańców spośród największych miast Polski.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, podkreśla ogromne znaczenie społeczności akademickiej dla miasta. Jego zdaniem, to dzięki niej Poznań jest tak barwnym, otwartym i tolerancyjnym miejscem. Wiśniewski docenia również możliwość wymiany odważnych poglądów i prowadzenia twórczych dyskusji, które są możliwe właśnie dzięki tej społeczności. Wskazuje także, że atrakcyjność miasta, jego dynamizm oraz dobrze rozwinięta i zróżnicowana gospodarka to zasługa uczelni i instytucji naukowych, na których obecność w Poznaniu jest niezmiernie dumny.