Ocena ekonomiczna Poznania przez agencję Fitch Ratings zakończona sukcesem

Według najnowszych informacji, przekazanych przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings, ekonomia Poznania została oceniona wyjątkowo wysoko. Biuro prasowe Urzędu Miasta Poznania poinformowało o przyznaniu miastu ratingu A- z prognozą stabilną, co jest najwyższym możliwym wyróżnieniem dla polskich jednostek samorządowych. Co więcej, jest to ocena równa wiarygodności kredytowej naszego kraju.

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe międzynarodowe ratingi dla Poznania w kategoriach zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej, utrzymując je na poziomie A- z prognozą stabilną. Taka decyzja wynika z oczekiwań agencji dotyczących stabilności finansowej Poznania w perspektywie kolejnych lat, a konkretnie w okresie 2024-2028.

Poznański magistrat podaje, że sytuacja finansowa miasta pozostaje na solidnym poziomie, mimo wyzwań takich jak wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, spowolnienie gospodarcze oraz obniżenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Fitch zwraca uwagę na fakt, że Poznań jest zobowiązany do przestrzegania reguły zrównoważonego budżetu, która podlega kontroli przez organy nadzorcze.

W dodatkowej informacji, magistrat podkreśla, że miasto ma możliwość ograniczenia większości swoich wydatków operacyjnych, gwarantując jednocześnie mieszkańcom dostęp do usług wysokiej jakości oraz rozbudowanej oferty dodatkowych usług.