PKP Intercity: Skrócenie czasu podróży pociągiem z Warszawy do Poznania

Spółka PKP Intercity ogłosiła, że od 3 września na wybranych trasach pociągów ekspresowych z Warszawy do Poznania czas podróży będzie wynosił jedynie 2 godziny i 30 minut. Informacja ta dotyczy jednak tylko 4 z 32 pociągów kursujących w obu kierunkach. Koszt biletu na najszybsze z tych połączeń wyniesie 149 złotych.

Remont linii kolejowej łączącej Poznań i Warszawę rozpoczął się w czerwcu 2017 roku. Inwestycja ta spotkała się z licznymi krytykami, głównie ze względu na fakt, że skrócenie czasu przejazdu miało wynosić jedynie 8 minut. Pomimo kontrowersji, spółka PKP PLK podkreślała konieczność skorzystania z funduszy europejskich i finalizacji modernizacji, która rozpoczęła się już pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

Piotr Malepszak, ekspert w dziedzinie infrastruktury kolejowej, przypomina, że przed przeprowadzeniem modernizacji, najszybszy pociąg pokonywał trasę z Poznania Głównego do Warszawy Centralnej w ciągu 2 godzin i 36 minut. W przypadku podróży w przeciwnym kierunku czas ten skracał się do 2 godzin i 25 minut, dzięki lepiej przygotowanemu torowi na odcinku pod Koninem.