Podnoszenie kosztów opieki w żłobkach i przedszkolach dla rodziców z Poznania

Rodzice mieszkający w Poznaniu muszą przygotować się na to, że począwszy od września, opłaty za usługi żłobków i przedszkoli mogą znacznie wzrosnąć. Magdalena Pietrusik-Adamska, która pełni funkcję dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, informuje o planowanych podwyżkach cen za opiekę nad dziećmi w żłobkach, które mają wejść w życie od 1 września.

Zdaniem dyrekcji, konieczność wprowadzenia wyższych stawek jest podyktowana wzrostem cen różnych usług oraz produktów pierwszej potrzeby. Wskazują na koszty związane z opłatami za media, produkty higieniczne i czystościowe, jak również artykuły spożywcze. Nie można też zapominać o utrzymaniu miejsc pracy.

Pietrusik-Adamska zwraca uwagę na to, że przychody generowane dzięki planowanym podwyżkom nie pokrywają się z kwotą wzrostu wydatków. Przy tym podkreśla również, że miasto już od długiego czasu prowadzi politykę wsparcia finansowego dla rodzin.

Dla Poznania utrzymanie 1362 miejsc w publicznych żłobkach to wydatek na poziomie ponad 30,7 milionów złotych. Dochody miasta wynikające z opłat pobieranych od rodziców oscylują wokół kwoty 8 milionów złotych.