Podsumowanie 5-letniego programu antydyskryminacyjnego w poznańskich szkołach

W roku 2018 w poznańskich placówkach edukacyjnych zainicjowano zajęcia mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Po upływie 5 lat, 19 czerwca, podsumowano efekty tego programu, w którym uczestniczyło ponad 8000 uczniów. Celem zajęć było promowanie równego traktowania osób niezależnie od ich pochodzenia, sytuacji materialnej, statusu społecznego czy ewentualnej niepełnosprawności.

Program „Poznań przeciwko dyskryminacji w szkołach” rozpoczął się w 2018 roku i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W ciągu tych pięciu lat szkolnictwo w Poznaniu zrealizowało przeszło 400 projektów dotyczących zagadnień antydyskryminacyjnych oraz równościowego traktowania różnorodnych grup społecznych. Przygotowując młodzież do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku społecznym, zajęcia te oferowały różne perspektywy na świat, kształtując postawy otwartości i umiejętność współpracy wolnej od stereotypów czy uprzedzeń. W ramach programu zaangażowanych zostało łącznie ponad 8000 uczniów.

W ciągu tych pięciu lat średnio 70 szkół rocznie brało udział w programie, z czego na początku, w roku 2018, liczba szkół wynosiła 37. Program antydyskryminacyjny w poznańskich szkołach okazał się więc sukcesem, dając młodzieży narzędzia do radzenia sobie z różnorodnością społeczną i przeciwdziałania dyskryminacji we własnym otoczeniu.