Potencjalna rozbudowa sieci tramwajowej w Poznaniu

19 lipca stał się dniem, który może zaważyć na przyszłości komunikacji miejskiej w Poznaniu i Swarzędzu. Tego dnia to właśnie podpisano porozumienie o zamiarze budowy nowej linii tramwajowej, która miałaby połączyć te dwa miasta. Umowę sygnowali przedstawiciele obu samorządów oraz firma Volkswagen Poznań, która posiada swój zakład produkcyjny na terenie poznańskiego Antoninka, czyli obszaru przewidzianego do przecięcia przez planowaną trasę.

Podpisany list intencyjny jest dopiero początkiem potencjalnej realizacji tej ambitnej inwestycji. Zarówno prezydent Poznania, jak i Swarzędza zgodnie podkreślają, że całe przedsięwzięcie będzie niezwykle skomplikowane i zajmie sporo czasu. W pierwszej kolejności konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy, która określi zasadność inwestycji oraz możliwe warianty jej realizacji. W tym procesie aktywnie uczestniczyć ma Volkswagen Poznań, proponując przeprowadzenie badań preferencji komunikacyjnych wśród własnych pracowników.

Badanie to ma zostać wykonane przez Uniwersytet Jagielloński. Jego rezultaty mają posłużyć jako fragment danych niezbędnych do kompleksowej analizy celowości przedłużenia trasy tramwajowej aż do Swarzędza. Ten etap jest kluczowy dla ewentualnej realizacji całego projektu, dlatego wszystkie strony zaangażowane w proces są gotowe na intensywną współpracę i długotrwałe działania.