„Poznań jako miasto akademickie: Wielowymiarowa dyskusja”

Mimo że Poznań posiada niezaprzeczalną rangę miasta akademickiego z punktu widzenia statystyk i demografii, naturalnym jest zastanawianie się nad tym, czy jest to prawda również w aspektach kulturowych, społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i politycznych. Szczególnie, że wiele wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeniosło swoje siedziby z centrum miasta na jego obrzeża.

Te wszystkie pytania staną w centrum XXXVII Nadzwyczajnej Debaty Akademickiej, w której wezmą udział wybrani goście. Stolik prelegentów będzie dzielić Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski pełniący funkcję zastępcy prezydenta miasta oraz przedstawicielki świata akademickiego, takie jak prof. Bogumiła Kaniewska rektorka UAM i prof. Elżbieta Gołata prorektorka ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Podczas debaty uczestnicy będą analizować współczesne rozumienie terminu „akademickość miasta” oraz postawią pytanie: czy Poznań spełnia te kryteria? Jaka jest dynamika tych aspektów – które są silniej a które słabiej reprezentowane? Ważnym elementem rozmowy będą także wzajemne oczekiwania między miastem a uczelniami oraz pomiędzy administracją uczelni a władzami miejskimi. Powstanie okazja do oceny poziomu współpracy z obu perspektyw.

Biorąc pod uwagę, że zarówno Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jak i Uniwersytet Ekonomiczny na swoich stronach internetowych posiadają sekcje dotyczące strategii akademickiej i naukowej w Poznaniu, celem debaty jest przede wszystkim przejście od formalnych deklaracji współpracy do realnej dyskusji opartej na opinii i postawach decyzyjnych panelistów. Organizatorzy planują też poruszyć temat procesów zachodzących w mieście oraz w środowisku akademickim.