Poznań siedzibą spotkania poświęconego działaniom misyjnym Kościoła

Diecezje, zakony i różne instytucje, a także młodzież angażująca się w aktywność misyjną, znalazły się w centrum dyskusji podczas wtorkowego spotkania misyjnego, które odbyło się w Poznaniu. Specjalnym gościem wydarzenia był ksiądz doktor Dawid Stelmach. Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa dedykowanego misjom, które później przerodziło się w Eucharystię pod kierownictwem ks. Dawida. Po zakończeniu mszy odbyło się zebranie w Domu Misyjnym oblackiego zakonu.

Uroczystości eucharystycznej towarzyszyli zarówno o. Marek Ochlak OMI, pełniący funkcję prowincjała, jak i jego wikariusz prowincjalny, o. Bartosz Madejski OMI. Podczas spotkania ks. Dawid Stelmach przedstawił zgromadzonym uczestnikom obraz współpracy misyjnej na przykładzie oblackiej misji w Befasy, która rozwija się dzięki wsparciu Archidiecezji Poznańskiej. Archidiecezja zainwestowała środki finansowe w remont kościoła na terenie misji, a niektóre parafie zaangażowały się w budowę studni w miejscowych wioskach, które wcześniej nie miały dostępu do czystej wody. W pobliżu tych studni tworzą się naturalne ośrodki ewangelizacji, które w swojej pracy wykorzystują lokalni katecheci.

W ramach tej samej współpracy misyjnej, fundacja „Redemptoris Missio” przyczyniła się do budowy szpitalika im. Wandy Błeńskiej oraz domu wolontariuszy na terenie misji. Poruszona została również kwestia wyjazdów młodzieży na wolontariaty misyjne. Takie działania są konkretnym przejawem zaangażowania młodych ludzi w pracę misyjną, ale również sposobem na umocnienie ich wiary.