Poznań zainwestuje ponad 30,3 mln zł we wsparcie niepublicznych żłobków i specjalistyczną opiekę dla dzieci

Planowane jest, że miasto Poznań przeznaczy kwotę przekraczającą 30,3 milionów złotych na wspieranie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach niepublicznych w latach następnych. Dodatkowo przewidziano wprowadzenie nowych możliwości – bezpłatne konsultacje ze specjalistami takimi jak psycholog, fizjoterapeuta czy neurologopeda, które będą dostępne nawet dla dzieci, które nie uczęszczają do żłobków.

Miasto oferuje wsparcie finansowe dla miejsc opieki nad najmłodszymi w żłobkach niepublicznych. Został ogłoszony kolejny konkurs ofert, który zakłada możliwość dofinansowania nawet 2 333 miejsc każdego miesiąca. Aktualnie miasto Poznań wsparcie finansowe oferuje dla 1981 miejsc.

Konkurs ten obejmuje okres od 1 lipca 2024 roku do końca sierpnia 2026 roku. Poznań planuje przeznaczyć na ten cel ponad 30,3 milionów złotych, a dopłata do jednego miejsca wyniesie 500 złotych miesięcznie. Po zakończeniu procedury konkursowej zostanie opublikowany wykaz żłobków niepublicznych, które otrzymają dofinansowanie.

Wsparcie finansowe zostanie przyznane tylko dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni są mieszkańcami Poznania i płacą tutaj swoje podatki, a także dla tych, które zostały zaszczepione obowiązkowymi szczepionkami (nie dotyczy to dzieci z przeciwwskazaniami medycznymi).

Zaczynając od kwietnia, poznańskie dzieci i ich rodzice mogą spodziewać się dodatkowych propozycji. W żłobkach będą organizowane bezpłatne konsultacje ze specjalistami – psychologiem, neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, dietetykiem czy pedagogiem specjalnym. Ich zadaniem będzie obserwacja dzieci i ewentualna diagnoza potrzebujących tego maluchów. Takie spotkania będą organizowane zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych.