Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu padł ofiarą mobbingu

W jednym z poznańskich oddziałów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) doszło do poważnych przypadków mobbingu oraz przemocy psychicznej, które miały skutkować samobójstwem jednego z pracowników. Informacje te zostały przekazane przez czytelników, którzy zgłosili niepokojące sytuacje mające miejsce w placówce.

Z relacji wynika, iż na tej filii ośrodka od długiego czasu obecny był klimat zastraszania i mobbingu, który miał być praktykowany głównie przez jednego z kierowników. Władze placówki oraz dyrekcja nie przyznają się jednak do tych oskarżeń i decydują się je negować. Pracownik, który popełnił samobójstwo, podlegał właśnie temu wspomnianemu kierownikowi, który systematycznie go nękał i prowokowałdo załamań psychicznych.

Problem ten wydaje się prowadzić również do innych konsekwencji – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu już nie tylko nie jest w stanie skutecznie pomóc swoim klientom, ale również boryka się z problemami kadrowymi. Z informacji przekazanych przez czytelników portalu wynika, że z zespołu wspomnianego kierownika odeszło ostatnio aż 10 pracowników.