Prezydent Poznania z mieszkańcami osiedla Świerczewo omawia plany istotnych inwestycji infrastrukturalnych

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, podczas spotkania z mieszkańcami osiedla Świerczewo, przedstawiał koncepcje dotyczące kluczowych inwestycji infrastrukturalnych na tym terenie. Głównymi tematami poruszanymi podczas rozmów były kwestie związane z ulepszeniem stanu dróg, konstrukcją przejścia przez tory kolejowe i realizacją planów odwodnieniowych.

W trakcie dyskusji, Prezydent Jaśkowiak razem z członkami rady osiedla oraz jej mieszkańcami, debatował nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju i modernizacji sieci drogowej. Wyraźnie podkreślił wzrost nakładów na ten cel – z 50 milionów złotych do 80 milionów złotych, co ma w głównej mierze pomóc obszarom peryferyjnym, takim jak Świerczewo. Wśród propozycji czasowych, do momentu konstrukcji kanalizacji deszczowej, sugerowano zastosowanie nawierzchni ażurowych, które zdobyły pochwały.

Nieodzownym zagadnieniem dla mieszkańców jest konieczność stworzenia bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe na ulicy Opolskiej. Prezydent, dzieląc się swoimi doświadczeniami jako dawny mieszkaniec tego osiedla, wskazał na dotychczasowe bariery i zobowiązał się do kontynuacji dialogu z PKP w celu wypracowania stałego rozwiązania, jak np. budową tunelu.

Podczas spotkania poruszono również lokalne potrzeby, takie jak pytania o parking przy centrum zdrowia, zmiany w funkcjonowaniu transportu miejskiego oraz implementację projektów finansowanych przez Poznański Budżet Obywatelski, takich jak budowa boiska przy ulicy Buczka. Prezydent zapewnił, że zostaną znalezione fundusze na oczyszczenie skażonego terenu, aby umożliwić budowę centrum sportu i rekreacji.