Przebudowa Ogrodu Jordanowskiego w Poznaniu: czasowe otwarcia dla mieszkańców

Jedno z nielicznych dużych miejsc sportowo-rekreacyjnych w centrum Poznania, Ogród Jordanowski przy ulicy Solnej, zostało zamknięte z powodu planowanych prac budowlanych. Jednak mieszkańcy i rada osiedla Stare Miasto porozumieli się z wykonawcą, co pozwoli na częściowe i tymczasowe udostępnienie ogrodu podczas trwania wakacji.

Kwestia modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nie daje spokoju radnym Rady Osiedla Stare Miasto od długiego czasu. Już pięć lat temu przedstawiono władzom miasta propozycje przekształcenia ogrodu w nowoczesne miejsce rekreacji i wypoczynku. Planowane zmiany obejmują między innymi budowę placu zabaw z równoważniami, bujakami, trybunami, zjeżdżalnią, podziemnym przejściem oraz ścianką wspinaczkową zabezpieczoną specjalną nawierzchnią. Ponadto, przewiduje się stworzenie kawiarni o funkcjach kulturotwórczych i animacyjnych oraz placu zabaw z elementami wodnymi.

W ramach inwestycji planuje się także rozbudowę infrastruktury technicznej ogrodu. Prace obejmują budowę magazynu z wyposażeniem ogrodniczym, zadaszenie sceny, wymianę ławek oraz szyldu. Zaplanowano również powiększenie miejsca do składowania odpadów, posadzenie więcej zieleni, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia oraz modernizację ogrodzenia.

Obecnie trwają prace związane z budową budynku sąsiadującego z boiskami sportowymi, który będzie zawierał świetlice, łazienki, szatnię oraz magazyny na sprzęt sportowy i ogrodniczy. Budowa zaplecza socjalnego dla Ogrodu Jordanowskiego ma kluczowe znaczenie, ponieważ awaria starej instalacji wodnej wyłączyła ogród z użytkowania na kilka miesięcy – nie działały wówczas toalety i łazienki.