Rektor UPP w Poznaniu wycofuje postanowienie dotyczące tożsamości płciowej na uczelni

Na stanowisku rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Krzysztof Szoszkiewicz, postanowił cofnąć procedurę, która miała regulować kwestie związane z respektowaniem deklarowanej przez osoby tożsamości płciowej. Pomysł wprowadzenia takiego zarządzenia został podjęty w maju i informacja o nim pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Po dokonaniu tej decyzji, prof. Szoszkiewicz wysłał stosowną informację do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Minister Przemysław Czarnek, odnosząc się do tej sytuacji publicznie, podziękował rektorowi za jego samorefleksję i zdolność do wycofania się z decyzji, którą uważał za prawnie wątpliwą.

W swoim liście skierowanym do Wojciecha Murdzka, wiceministra Edukacji i Nauki, prof. Szoszkiewicz wyjaśnił powody swojej decyzji o zaniechaniu wprowadzenia procedury dotyczącej tożsamości płciowej. Na jego decyzję wpływ miała głównie postawa sekretarza stanu, a szczególnie jego sceptycyzm co do „prawnej podstawy dla podjęcia zarządzenia o procedurze traktowania zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową”.