Rozwój planów dotyczących Muzeum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

Historia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jest długa i pełna interesujących faktów, co inspiruje do jej upamiętnienia. Z tego powodu, kierownictwo uniwersytetu podjęło decyzję o utworzeniu wyjątkowego miejsca, które będące nieodłącznym elementem mapy Poznania, będzie prezentować tę historię przyszłym pokoleniom. To miejsce to projektowane Muzeum UAM, a jego urzeczywistnienie staje się coraz bardziej prawdopodobne.

Planowane było, że Muzeum UAM zacznie działać w 2019 roku, aby uczcić setną rocznicę istnienia uniwersytetu. Niestety, te aspiracje nie zostały zrealizowane w planowanym terminie. Niemniej jednak, nie zniechęciło to przedstawicieli uczelni do kontynuowania gromadzenia odpowiednich eksponatów na przyszłą wystawę.

Obecnie pojawia się nowa możliwość realizacji pomysłu na muzeum.

– Projekt całej ekspozycji został zakończony i mamy gotowy projekt techniczny do rozpoczęcia procedury przetargowej – potwierdza prof. UAM Andrzej Gulczyński, dyrektor powstającego Muzeum UAM, w rozmowie z „Życiem Uniwersyteckim”.