Rusza nabór zgłoszeń na najlepsze projekty realizowane przez organizacje pozarządowe

Rozpoczęła się nowa edycja konkursu „Inicjatory”, który ma na celu uhonorowanie twórców najbardziej wartościowych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe dla dobra mieszkańców Poznania w roku 2023. Nabór zgłoszeń trwa do końca maja.

W tym roku, podobnie jak wcześniej, jednym ze sponsorów nagród jest Andrzej Białas, znany społecznik i pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, który nie żyje już od pewnego czasu.

Zgłoszenia na „Inicjatora” mogą nadsyłać wszyscy – nie tylko mieszkańcy i organizacje pozarządowe, ale również grupy nieformalne, firmy czy przedsiębiorstwa. Również osoby odpowiedzialne za różnego rodzaju projekty służące dobru miasta i jego mieszkańców mają możliwość nominowania samych siebie do tego prestiżowego tytułu.

Propozycje projektów można przesyłać w formie prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu z dopiskiem „Inicjatory 2023” do 31 maja 2024 roku. Wszystkie niezbędne informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, znajdują się w załącznikach. Dodatkowo, wszelkie pytania na temat konkursu można kierować do pracowników urzędu pod numerami telefonów: 61 878 5730 oraz 61 878 5796.

W tegorocznym konkursie „Inicjatory”, jury wyłoni laureatów w czterech kategoriach:

„Inicjator Roku” – dla projektów uznanych przez jury za najlepsze spośród wszystkich zgłoszeń,

„Inicjator Wspierający” – dla inicjatyw skierowanych na pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną oraz wspierających rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i ochrony środowiska,

„Inicjator Aktywizujący” – dla przedsięwzięć motywujących mieszkańców do aktywności i współtworzenia miasta,

„Inicjator Nowatorski” – dla pomysłów stanowiących nowość na danym obszarze lub w konkretnej dziedzinie, wprowadzających innowacyjne rozwiązania lub nowe formy aktywności.