Spór mieszkańców Poznania z Zarządem Transportu Miejskiego o likwidację linii autobusowej 168

Jeden z użytkowników poznańskiego systemu komunikacji miejskiej, który nie zgadza się na wycofanie linii autobusowej 168, otrzymał wyjaśnienia od Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu. Wyjaśnienia dotyczyły podstaw, które legły u podstaw decyzji o zamknięciu tej trasy. Z odpowiedzi wynika, że ostateczne stanowisko zostało przyjęte na podstawie „wiedzy i doświadczenia personelu ZTM” oraz fragmentarycznych informacji o ilości pasażerów korzystających z autobusów w całym Poznaniu oraz liczbie skanowanych kart PEKA. Pominięto jednak sprzeciw mieszkańców, którzy protestowali przeciwko likwidacji linii.

Kilka miesięcy temu, jeden z pasażerów skierował do ZTM wniosek o udostępnienie mu informacji publicznej. Chciał poznać argumenty, które doprowadziły do decyzji o likwidacji linii 168, kursującej między Podolanami a dworcem Poznań Główny, oraz jej zastąpieniu poprzez rozbudowę trasy linii 171, która ma przebiegać przez całe miasto.

Wniosek ten nie był pierwszy – wcześniej, podobne zapytanie innego pasażera pozostało bez odpowiedzi. Doprowadziło to do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym przypadku, ZTM postanowił jednak odpowiedzieć na zadane pytanie.

Jak można przeczytać w odpowiedzi – „(…) Zarząd Transportu Miejskiego wyjaśnia, że nie zbiera danych dotyczących ilości pasażerów korzystających z pojazdów komunikacji miejskiej na bieżąco dla wszystkich linii i każdego pojazdu. Oznacza to, że ZTM nie prowadzi regularnych, szczegółowych badań ani analiz na temat liczby pasażerów.”