Wprowadzenie strefy „tempo 30” na sześciu głównych ulicach Leszna

Leszno, niewielkie miasto w Polsce, zamierza wprowadzić istotną zmianę w swoim systemie ruchu drogowego. W ciągu kilku najbliższych dni, na sześciu głównych arteriach komunikacyjnych miasta zostanie wprowadzona strefa „tempo 30”. To oznacza, że kierowcy będą zobligowani do przestrzegania ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Jako powód wprowadzenia nowego regulaminu, prezydent Leszna, Łukasz Borowiak, podaje bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych dróg znajduje się bowiem kilka placówek oświatowych – przedszkole, jedna szkoła podstawowa oraz trzy szkoły ponadpodstawowe. Za granicą tych arterii ulokowany jest też dom dziecka. Prezydent Borowiak argumentuje, że obniżenie dozwolonej prędkości pojazdów na tych drogach przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa tych, którzy na co dzień z nich korzystają – dzieci i młodzieży uczęszczającej do wspomnianych placówek.