Wzrost liczby parkingów buforowych typu Park&Ride i Park&Go jako klucz do poprawy mobilności w Poznaniu

W Poznaniu, na mapie miejskiej znaleźć można rozproszone obiekty parkingowe typu Park&Ride i Park&Go. Są one dedykowane dla osób, które przybywają do miasta głównie z terenów sąsiadujących gmin lub z jego dalekich fragmentów, a następnie wybierają transport publiczny do dotarcia do centrum. Andrzej Rataj podkreśla, jak istotne jest ciągłe poszerzanie sieci takich parkingów dla optymalizacji ruchu drogowego i efektywnego wykorzystania miejskiej przestrzeni, niezależnie od tego, czy korzystają z niej mieszkańcy Poznania, czy przyjezdni z innych obszarów.

Według koncepcji miejskich, istnieją plany na utworzenie kolejnych parkingów buforowych w różnych sektorach Poznania. Często to sami użytkownicy dróg sugerują nowe lokalizacje na te obiekty. Przykładowo, wymieniają takie miejsca jak rejon wiaduktu Kosynierów Gorczyńskich na Górczynie, okolice ulicy Polskiej na Ogrodach lub obszar w pobliżu pętli tramwajowej przy ulicy Warszawskiej.

Radny Rataj zadaje pytanie: które z proponowanych lokalizacji są uznawane za najbardziej pilne do realizacji? Jakie kroki mają być podjęte w latach 2024-2025, aby kontynuować rozwój systemu parkingów buforowych i ile takich miejsc parkingowych powstanie w tym okresie?