Zbigniew Czerwiński apeluje do Jacka Jaśkowiaka o rozważenie propozycji MEN dotyczącej ograniczenia treści o powstaniu wielkopolskim w szkołach

Zbigniew Czerwiński, kandydat na prezydenta Poznania z ramienia Zjednoczonej Prawicy, w czwartek zwrócił się do Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania z Platformy Obywatelskiej, z apelem o wyrażenie swojego stanowiska na temat proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian, które ograniczyłyby część materiału szkolnego dotyczącego powstania wielkopolskiego.

Prekonsultacje dotyczące zaproponowanych zmian w podstawie programowej edukacji ogólnej, prowadzone przez MEN, mają trwać do 19 lutego. Proponowane zmiany mają wejść w życie od najbliższego roku szkolnego. Zgodnie z obecną propozycją, w programie nauczania historii w liceach i technikach usunięty miałby być punkt dotyczący genezy powstania wielkopolskiego z lat 1918-1919 oraz jego roli w odrodzeniu i obronie niepodległości Polski w 1920 roku. Jednak nadal analizowany miałby być proces formowania granicy polsko-niemieckiej, uwzględniając powstanie wielkopolskie, powstania śląskie i plebiscyty.

Z programu nauczania na poziomie rozszerzonym usunięty miałby być punkt odnoszący się do sposobów upamiętnienia bohaterstwa Polaków, w kontekście Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Na poziomie rozszerzonym miałyby natomiast pozostać treści dotyczące fenomenu powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz jego wpływu na walki o granice i niepodległość Polski.