Zielona przemiana: Poznańskie Stare Miasto zgodnie z nowym planem zagospodarowania

W dniu 05.12.2023 radni miasta Poznania uchwalili nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta. Nowy dokument wprowadza szereg zmian obejmujących m.in. zwiększenie ilości terenów zielonych, poprawę ochrony miejsc zabytkowych oraz rozbudowę infrastruktury dla pieszych, w tym nowych placów i tras spacerowych.

We wtorkowe popołudnie biuro prasowe Urzędu Miasta Poznania udostępniło informacje na temat nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta. Nowy plan zamierza zastąpić obecne, rozproszone różnymi dokumentami, zasady dotyczące zarządzania przestrzenią miejską. Dzięki temu uproszczone zostaną procedury inwestycyjne, a regulacje będą lepiej dostosowane do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej, społecznej i gospodarczej. Jak podkreślało Biuro Prasowe, projekt był opracowywany od roku 2018 przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu i był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych.

Celem przyświecającym twórcom nowego planu było zwiększenie ilości przestrzeni zielonych na Starym Mieście. Dokument oparty jest na szczegółowych analizach różnych typów zieleni, której lokalizacje zostały również dokładnie ustalone. Nowe regulacje zapewniają ochronę istniejących obszarów zielonych i wskazują miejsca, gdzie nowa zieleń może się rozwinąć. Dzięki temu planowi możliwe będzie stworzenie Północnych Plant Starego Miasta, które będą usytuowane wzdłuż dawnych murów miejskich od Osady św. Gotarda aż do Wzgórza Zamkowego. Dokument przewiduje blisko 30 tysięcy metrów kwadratowych obszarów publicznej zieleni, dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Zieleń będzie również obecna w przestrzeniach prywatnych – na dziedzińcach, podwórkach czy w sercu kwartałów zabudowy – jak podkreśla Urząd Miasta.