Zielone i mieszkalne – nowa wizja rozwoju Poznania

Podczas wtorkowej sesji, Rada Miasta Poznania podjęła decyzję o przyjęciu uchwały dotyczącej nowego studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. To kluczowy dokument, który ma na celu nie tylko zabezpieczenie i rozwijanie miejskiego ekosystemu przez poszerzeniem ochrony przyrody, ale także planowanie nowych obszarów mieszkaniowych.

Decyzję o przyjęciu tego ważnego dokumentu poparło 23 radnych z Koalicji Obywatelskiej oraz klubu Wspólny Poznań. Natomiast osiem osób z klubu PiS nie wyraziło swojego poparcia, bądź wstrzymało się od głosu.

Przed samym głosowaniem, prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, podzielił się swoją wizją miasta opartą na założeniach zawartych w studium. Zwrócił uwagę na główne cele, do których należy transformacja Poznania w miasto z „zielono-błękitną siecią”. Zakłada to powiększenie obszarów zieleni o 413 hektarów oraz stworzenie systemu łączników zieleni. Ale to nie wszystko – Jaśkowiak podkreślił również konieczność dostosowania się do rosnącej liczby mieszkańców.

„Obserwujemy ten trend na podstawie ostatniego spisu, przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny – populacja Poznania rośnie. Zamożność mieszkańców również wzrasta, a co za tym idzie – rosną ich oczekiwania w zakresie dostępnej powierzchni mieszkaniowej” – zaznaczył prezydent.