Zmiany w układzie drogowym Poznania – jednokierunkowa ulica Przemysłowa na horyzoncie

W przyszłych dniach w Poznaniu, na ulicach Międzychodzkiej, Brzask i Modrzejewskiej, oczekuje się istotne modyfikacje w zarządzaniu ruchem drogowym. Najbardziej znacząca zmiana zaplanowana jest jednak dla ulicy Przemysłowej, która ma zostać zmieniona w drogę jednokierunkową w najbliższym czasie.

Najistotniejszym planowanym przekształceniem będzie zamiana ulicy Przemysłowej, szczególnie w obszarze rynku Wildeckiego, w drogę jednokierunkową. To rozwiązanie jest już od dłuższego czasu proponowane przez mieszkańców Poznania, a Zarząd Dróg Miejskich informuje, że koncepcja ta była już wcześniej opracowywana razem z planami Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie. Niemniej jednak, miasto czekało z realizacją tego projektu do zakończenia prac nad przebudową torowiska i jezdni na ulicy 28 Czerwca 1956 roku.

Zarząd Dróg Miejskich planuje wprowadzić jednokierunkowy system ruchu samochodowego na ulicy Przemysłowej na odcinku pomiędzy ulicą Roboczą a ulicą 28 Czerwca 1956 roku. Kierunek ten ułatwi podróż do rynku Wildeckiego. Ta zmiana umożliwi przeniesienie miejsc parkingowych z chodników na jezdnię. Tylko na wysokości rynku będą wyznaczone miejsca do parkowania pod kątem po jednej stronie ulicy, przy czym reszta parkowania pozostanie równoległa. Nowe regulacje umożliwią pieszym korzystanie z szerszych chodników, natomiast rowerzyści będą mogli korzystać z kontraruchu rowerowego, co pozwoli im poruszać się w obu kierunkach na jednokierunkowych ulicach.