Aktualna sytuacja Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu – plany i protesty

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapewniła w poniedziałek, że nie ma na ten moment żadnych planów pozbycia się obiektu Domu Studenckiego Jowita znajdującego się w sercu miasta. Zaznaczyła jednocześnie, że uczelnia jest w trakcie poszukiwań finansowania zewnętrznego, które umożliwiłoby przeprowadzenie modernizacji budynku.

Wstępne szacunki mówią, że koszt odnowienia oraz doposażenia Domu Studenckiego Jowita może wynosić około 100 milionów złotych.

Od piątkowego wieczora, budynek ten jest okupowany przez kilkadziesiąt osób. Grupa studentów wyraziła swój sprzeciw wobec potencjalnej likwidacji akademika. Wskazują, że likwidacja taniego mieszkania studenckiego położonego w centrum Poznania, będzie stanowić poważne obciążenie dla wielu studentów z mniejszymi dochodami.

W tym roku akademickim do DS Jowita nie prowadzono naboru. Decyzja władz uczelni polegała na wycofaniu obiektu z użytkowania począwszy od początku roku 2024. Tymczasem, uczelnia jest w trakcie działań mających na celu zdobycie funduszy na modernizację budynku. Informacje przekazane przez rektor Kaniewską wskazują, że dwukrotnie składane wnioski do ministerstwa nauki o finansowe wsparcie planowanej modernizacji kończyły się odmową.