Propozycje zmian w projekcie budżetu Poznania na najbliższy rok ze strony klubów Prawa i Sprawiedliwości

Przygotowany przez prezydenta miasta projekt budżetu na nadchodzący rok spotkał się z pewnymi propozycjami zmian. Wnioski poprawkowe zgłosiły dwa kluby – Prawo i Sprawiedliwość oraz Wspólny Poznań.

Nie podjęli takiego kroku radni z Koalicji Obywatelskiej, pomimo posiadanej przez nich większości w radzie miejskiej Poznania. Ich decyzja wynikała z wcześniejszego porozumienia z prezydentem miasta, który zaakceptował ich sugestie i sam zamierza wprowadzić je do projektu jako autopoprawki. Jednak na ten moment Paweł Matuszak, reprezentujący Koalicję Obywatelską, nie podał, jakie konkretnie zmiany zostaną dokonane i na co przeznaczone będą dodatkowe środki finansowe w budżecie miasta.

Z kolei klub Prawa i Sprawiedliwości wysunął propozycję budowy centrum medycyny senioralnej oraz hali sportowej przeznaczonej do gier zespołowych, która miałaby pomieścić około 2-2,5 tysiąca widzów. Wśród zgłoszonych przez nich pomysłów znalazła się również modernizacja ulicy Obornickiej. Dodatkowo, jak informuje Michał Grześ, lider klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, chcieliby wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na Rondzie Śródka.

„Praktycznie nie ma tygodnia, bez stłuczki albo wypadku” – podkreśla radny Grześ, zwracając uwagę na problematyczną sytuację na wspomnianym rondzie.