Otwarcie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) oficjalnie ogłosił uruchomienie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt. Według przedstawicieli uczelni, powstanie tej nowej jednostki naukowej jest kluczowym krokiem w kierunku dalszego rozwoju badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia zwierząt, ludzi oraz środowiska naturalnego.

Wiodące tematy badawcze realizowane przez Centrum będą skupione przede wszystkim na poprawie dobrostanu zwierząt. Prace mają także przyczynić się do stworzenia nowych suplementów diety dla zwierząt oraz dodatków paszowych, które mają na celu zminimalizowanie wpływu chowu i hodowli zwierząt na stan środowiska naturalnego. Dodatkowo planowane jest rozwijanie technologii produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.

Badacze z Centrum zamierzają też tworzyć innowacyjne technologie medyczne i weterynaryjne związane z diagnostyką, obrazowaniem molekularnym, chorobami cywilizacyjnymi, nowotworowymi, populacyjnymi, neurodegeneracyjnymi oraz immunologicznymi. Wyniki tych badań mają przyczynić się do stworzenia nowych produktów, usług i technologii wspierających profilaktykę, diagnostykę i terapię chorób cywilizacyjnych oraz rzadkich. Wszystkie prace mają być realizowane we współpracy z naukowymi ośrodkami z Polski i całej Unii Europejskiej.