Alarmujący stan rzeki Cybiny w Poznaniu – czy stracimy ten zabytek przyrody?

Sytuacja hydrologiczna w Poznaniu jest daleka od idealnej. Szczególne niepokój budzi aktualny stan rzeki Cybiny, która jest kluczowym elementem ekosystemu miasta. Zwiększone zarastanie i nagłe wysychanie tej odnogi Warty mogą skutkować jej całkowitym zniknięciem z krajobrazu miasta.

Gwałtowne zmiany pogodowe, które miały miejsce latach 2023, nie ułatwiają sytuacji. Intensywne upały przeradzają się w okresy obfitych deszczy, które zamiast przynosić oczekiwane nawodnienie, powodują szereg problemów. Ten niekorzystny cykl wpływa negatywnie na kondycję poznańskich rzek, a szczególnie Cybiny. Niewłaściwe warunki pogodowe zagrażają również atrakcjom turystycznym związanym z rzekami.

Najbardziej alarmujący jest jednak stan Cybiny, będącej jednym z dopływów Warty. Ta rzeka ma ogromne znaczenie zarówno ze względu na swoje historyczne, jak i turystyczne aspekty. Cybina oddziela Ostrów Tumski od reszty miasta, tworząc malownicze ramy dla tej historycznej części Poznania. Jeśli proces wysychania i zarastania rzeki nie zostanie zahamowany, poznański Ostrów Tumski może stracić swoją unikalną cechę – otoczenie przez dwie rzeki. To stanowiłoby ogromną stratę dla całego miasta.