Analiza liczby urodzeń w Wielkopolsce: miasta i powiaty z największym wskaźnikiem

Zastanawialiśmy się, które miejsca w Wielkopolsce charakteryzują się najwyższą liczbą urodzeń dzieci na 1000 mieszkańców. Zestawienie poniżej przedstawia wyniki naszych poszukiwań dotyczących miast i powiatów z największym wskaźnikiem urodzeń. Możliwe, że efekty naszego badania was zaskoczą!

Od 2013 roku można zaobserwować negatywny przyrost naturalny, co jest spowodowane przez wciąż niską liczbę urodzeń (mimo wzrostu w latach 2016-2017) oraz jednocześnie rosnącą liczbę zgonów, będących konsekwencją wzrostu liczby osób starszych oraz ich udziału procentowego w populacji – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku odnotowano 154 tysiące urodzeń żywych, co oznacza spadek o 12,3 tysiąca w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców to jeden z kluczowych wskaźników demograficznych, który dostarcza informacji o ilości urodzeń w danej populacji względem jej liczebności. Wskaźnik ten jest istotnym miernikiem przyrostu naturalnego danej grupy ludności. W praktyce oznacza to ilość dzieci, które przyszły na świat na 1000 obywateli w określonym obszarze w ciągu roku.