Wspólne działanie na rzecz życia: Archidiecezjalny Marsz dla Życia w Poznaniu

18 czerwca w niedzielę, w Poznaniu odbył się Archidiecezjalny Marsz dla Życia pod hasłem „Razem dla życia”. Wydarzenie to organizowane było pod auspicjami abp Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego oraz wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Odpowiedzialność za tegoroczną edycję marszu „Razem dla życia” spoczywała na Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Archidiecezja Poznańska jest inicjatorem tego cyklicznego wydarzenia, które ma na celu przypomnienie o świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, a także o prawdach dotyczących godności i szacunku dla rodziny jako związku mężczyzny i kobiety otwartych na dar potomstwa – tak głosi informacja zamieszczona na stronie organizatora.

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wyraził swoje przemyślenia na temat praw do życia i zagrożeń, jakie niosą ze sobą interesy finansowe. Zwracając uwagę na „cywilizację śmierci” występującą przeciwko życiu, podkreślił odpowiedzialność każdego szlachetnego człowieka za miłość i troskę o życie. Wypowiadając się na ten temat, abp Gądecki zaznaczył, że posługa miłości powinna obejmować wszystkich, bez jednostronności czy dyskryminacji, ponieważ życie ludzkie jest święte i nienaruszalne. Jako dobro niepodzielne, wymaga opieki nad całością życia oraz życiem wszystkich osób.