Analiza prędkości tramwajów w polskich miastach przez Puls Gdańska

Zdumiewające może być dla niektórych osadzenie Poznania na mapie. Puls Gdańska, znanym medium informacyjnym, przeprowadził już po raz trzeci szczegółową analizę prędkości tramwajów poruszających się po ulicach polskich miast. Autorzy studium podkreślili, że w tegorocznej edycji analizy uwzględnili 173 różne linie tramwajowe.

Należy jednak pamiętać, że zestawienie to nie uwzględniało linii tramwajowych działających wyłącznie nocą, w dni wolne od pracy czy też tych popularnych wśród turystów. Przygotowując raport, autorzy skupili się na obliczeniu średniej prędkości tramwajów, zarówno w godzinach szczytu komunikacyjnego, jak i poza nimi.

Ten detalistyczny sposób podejścia do kwestii pozwolił na dokładne określenie średniego tempa, z jakim tramwaje poruszają się po polskich torowiskach. Bez wątpienia jest to cenna informacja, która może pomóc pasażerom w planowaniu swoich podróży komunikacją miejską.