Atrem Sp. z o.o. pozwany przez Port Lotniczy Poznań – Pozew na kwotę przekraczającą 13 milionów złotych

Spółka Atrem, specjalizująca się w technologiach przemysłowych, została wezwana do zapłaty kwoty ponad 13 mln zł przez Port Lotniczy Poznań – Ławica. Jest to wynikiem pozwu, który został skierowany przeciwko firmie.

Port Lotniczy Poznań-Ławica oskarża spółkę Atrem o niewłaściwe wywiązanie się z obowiązków wynikających z zawartej umowy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, port lotniczy jest zdania, że Atrem, z którym podpisano umowę na zaprojektowanie, dostarczenie i implementację zintegrowanego systemu bezpieczeństwa oraz wymianę części ogrodzenia lotniska 8 lat temu, nie spełnił należycie swoich zobowiązań podczas okresu gwarancji i rękojmi.

Zarząd Atremu odpiera jednak te zarzuty. W swoim stanowisku twierdzi, że firma należycie dotrzymała warunków umowy w okresie gwarancji i rękojmi. W odpowiedzi na pozew spółka planuje wnioskować o odrzucenie roszczeń Portu Lotniczego Poznań – Ławica w całości, uważając je za absolutnie bezpodstawne.

Przypadkiem ma zająć się mediacja, która ma na celu rozstrzygnięcie sporu pomiędzy dwiema stronami. To będzie kolejny etap w tej skomplikowanej kwestii prawnej.