Boisko do koszykówki na osiedlu Kwiatowym odmienione dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności

W Poznaniu doszło do realizacji następnego projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem przemiana dotyczyła boiska do koszykówki, które znajduje się na osiedlu Kwiatowym.

To mieszkańcy tego osiedla zainicjowali i doprowadzili do metamorfozy boiska, począwszy od sformułowania wniosku, a skończywszy na poparciu go w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace modernizacyjne miały miejsce przy ulicy Krokusowej, a ich celem było odnowienie boiska do koszykówki jako części projektu „Nasze Osiedle”.

Za zarządzanie tym obiektem odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej, który zadbał o zastąpienie starej nawierzchni nową – wykonaną z poliuretanu. Oprócz tego, wykonane zostały również nowe linie na boisku do gry w koszykówkę. Ponadto, istniejące wcześniej wsporniki zostały poddane renowacji oraz dostosowane do nowych systemów mocowania.

W ramach prac odnowiono też tablice, obręcze i siatki. Dodatkowo, na terenie boiska zamontowane zostały nowe obrzeża.