Brak rodzin zastępczych w Poznaniu – miasto wprowadza dodatkowe formy wsparcia

W Poznaniu, podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce, mamy do czynienia z brakiem rodzin zastępczych. Obecna sytuacja jest niepokojąca, ponieważ aż 77 dzieci w stolicy Wielkopolski czeka na znalezienie nowego domu. W odpowiedzi na tę sytuację, miasto Poznań proponuje dodatkowe formy pomocy i wsparcia dla zawodowych rodziców zastępczych. Te dodatkowe świadczenia obejmują pakiet medyczny, pomoc mieszkaniową oraz dotacje na aktywności sportowe i kulturalne.

Dzieci, które nie mają możliwości otrzymywania odpowiedniej opieki od swoich biologicznych rodziców, powinny być umieszczane w rodzinach zastępczych. Niestety, obecnie jest ich za mało, stąd inicjatywa Miasta o dodatkowe wsparcie.

Zastępca prezydenta Poznania, Jędrzej Solarski, wyraża swoje zaniepokojenie rosnącą liczbą dzieci wymagających pieczy zastępczej. Zauważa, że takie sytuacje są często wynikiem wzmożonych działań interwencyjnych mających na celu ochronę najmłodszych przed przemocą i zaniedbaniem. Pomimo prowadzenia kampanii społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze, miasto nadal boryka się z problemem braku chętnych do pełnienia tej roli. Dlatego też Miasto podjął decyzję o wprowadzeniu nowych, bardziej atrakcyjnych ofert wsparcia, mając na uwadze szczególnie te osoby, dla których aspekt finansowy może stanowić przeszkodę.

W Poznaniu działa obecnie 18 domów dla dzieci, zwanych placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Istnieje również 391 rodzin zastępczych, z czego większość stanowią tzw. rodziny spokrewnione, składające się z krewnych dziecka wymagającego pomocy. Znajdują się tam również rodziny niezawodowe, które są dalszymi krewnymi lub osobami niepowiązanymi z dzieckiem.