Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu modernizuje system szkolenia czołgistów

Poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (CSWL) jest na progu znaczących zmian. W najbliższym czasie ośrodek ten zostanie wyposażony w czołgi Abrams i K2 oraz zaawansowane symulatory, które posłużą do przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom, CSWL stanie się samodzielne w kształceniu przyszłych operatorów tych pojazdów pancernych.

CSWL zasili szereg placówek, które zapewniają specjalistyczne szkolenie załóg czołgów Abrams i K2 na potrzeby Wojsk Lądowych. Co więcej, będzie to jedyne takie miejsce w całej Polsce.

Podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową, komendant Centrum, płk Rafał Matera ujawnił ambitne plany CSWL na najbliższy okres. Rozbudowa bazy sprzętowej idzie pełną parą – równocześnie rozwijana jest kadra instruktorska. To nie tylko intensywne przygotowania na miejscu, ale także wysyłanie instruktorów na szkolenia do Stanów Zjednoczonych oraz Korei Południowej. Niezaprzeczalnym elementem tych zmian jest także rozwój infrastruktury.

Continuum tradycji związanych z bronią pancerną znalazło swoje odzwierciedlenie w planach CSWL. „Już teraz szkolimy i będziemy kontynuować kształcenie załóg czołgów w zakresie nowego sprzętu – a szczególnie czołgów Abrams i K2” – podkreślił płk Matera. Wskazał na istnienie w Biedrusku Abrams Tank Training Academy, gdzie żołnierzy szkolą głównie byli członkowie amerykańskiej armii. Wyraził też nadzieję, że w niedługim czasie CSWL przejmie ten wysiłek szkoleniowy i pełni samodzielnie będzie prowadzić edukację w tym zakresie.