Poznańska Krypta Zasłużonych Wielkopolan znów otwarta po remoncie na Boże Narodzenie i Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha w Poznaniu znów zaprasza do modlitwy w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. Sanktuarium to, które niedawno przeszło renowację, jest dostępne dla wiernych na Boże Narodzenie oraz podczas Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

To właśnie tu, w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, spoczywają prochy wielu znamienitych postaci. Wśród nich jest Józef Wybicki, autor polskiego hymnu narodowego, gen. Antoni Kosiński – jeden z twórców Legionów Polskich czy Heliodor Święcicki – założyciel oraz pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego. W krypcie pochowani są także kompozytorzy Tadeusz Szeligowski i Feliks Nowowiejski oraz podróżnik i badacz Paweł Edmund Strzelecki. W tym miejscu znajduje się również urna zawierająca serce generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz sarkofag z ziemią z grobu gen. Ignacego Prądzyńskiego.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha, ks. Trojan Marchwiak, wyjaśnił, że w ostatnich tygodniach przeprowadzono szereg prac konserwatorskich i remontowych krypt. Ich głównym celem było zahamowanie procesu degradacji tych ważnych dla historii Wielkopolski miejsc. Niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak obfite opady deszczu, powodowały gromadzenie się wody na posadzkach krypt. Te z kolei prowadziły do osłabienia struktury ścian przez działanie wilgoci.