Czy będzie nowy stadion dla Warty Poznań? Lokalni politycy zapraszają do okrągłego stołu!

Problem ze stadionem Warty Poznań ma długą historię. Rozwiązaniem jej ma być zwołany przez jedną z partii politycznych okrągły stół, który ma przynieść konkretne rozwiązania. Wierząc w to, urząd miasta zamówił jeszcze w ubiegłym roku projekt stadionu. I zapłacił za to milion złotych.

Od pewnego czasu Warta Poznań jest zmuszona rozgrywać swoje mecze na obiekcie sportowym w Grodzisku Wielkopolskim. Konflikt zespołu z poznańskim magistratem urasta do rangi coraz większego problemu. I ten właśnie chce pomóc rozwiązać jedna z partii politycznych działająca w Poznaniu.

Zaprasza ona przedstawicieli wszystkich ruchów politycznych działających w mieście, wraz z działaczami sportowymi do ustalenia rozsądnego wyjścia z sytuacji, jaka nastąpiła między Wartą Poznań a magistratem. Jednym z największych postulatów jest wybudowanie nowego stadionu dla Warty. Okazuje się, że na tym terenie porozumienie może zaistnieć najszybciej. Miasto już w ubiegłym roku zamówiło projekt tego stadionu, tyle że nawet jeszcze nie ma na niego odpowiednio wydzielonego terenu.