Donacja od rządu Tajwanu na wsparcie Ukraińców w Poznaniu przekracza 1,1 mln złotych

Poznański urząd miejski otrzymał hojne wsparcie finansowe z rządu Tajwanu, którego wartość przekracza 1,1 miliona złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy aktualnie zamieszkują w Poznaniu, stolicy regionu Wielkopolska. Urzędnicy podkreślają, że wsparcie to będzie służyć finansowaniu pomocy psychologicznej oraz lekcji dla dzieci. Dodatkowo przewidziano również środki na pomoc żywnościową.

Urząd Miasta Poznania podpisał umowę z Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce, dzięki czemu otrzymał darowiznę w wysokości 290 tysięcy dolarów. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak podkreśla, że w obliczu działań wojennych na Ukrainie, Poznań stał się domem dla kilkudziesięciu tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci. Darczyńca wyraził chęć zapewnienia im jak najlepszych warunków życia poprzez działania integrujące, a wsparcie od rządu Tajwanu jest kluczowe dla ich realizacji.

Darowizna ta zostanie spożytkowana na szereg działań mających na celu umożliwienie integracji uchodźców z Ukrainy z lokalną społecznością Poznania. Będzie to realizowane głównie poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i międzykulturowych. Wśród nich znajdą się warsztaty oraz gry miejskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Oprócz tego, urzędnicy zapewniają, że przewidziano również środki na wsparcie socjoterapeutyczne i psychologiczne, jak również na korepetycje dla dzieci pochodzących z Ukrainy.