Drzewa w pasach drogowych Piątkowa – efekt współpracy społeczności lokalnej i Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Zwiększono ilość drzew rosnących na piątkowskich pasach drogowych o ponad 120 sztuk. Ten ekologiczny gest jest owocem realizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz współdziałania z lokalną radą osiedla.

Nasadzenia, które przeprowadzono podczas wiosny, mogliśmy zaobserwować między innymi na ulicy Szymanowskiego, po stronie północnej. Znajduje się tam teraz dodatkowo 18 wiązowców zachodnich, 17 miłorzębów dwuklapowych, 23 kasztanowce czerwone oraz 21 topoli białych. Projekt „Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa”, wybrany przez mieszkańców w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, umożliwił zebranie 120 tysięcy złotych na finansowanie nasadzeń i ich przyszłą pielęgnację.

Współdziałanie z radnymi osiedlowymi zaowocowało również posadzeniem drzew w okolicach ulic Wojciechowskiego i Kurpińskiego. Możemy tam teraz podziwiać 10 wiśni piłkowanych o odmianie Kanzan, 4 klony polne oraz 22 wiązowców zachodnie. Dodatkowo na ulicy Szymanowskiego pojawiły się jeszcze cztery klony pospolite. Na ten cel Rada osiedla przeznaczyła 70 tysięcy złotych, w której to kwocie uwzględniono także pielęgnację.

Warto przypomnieć, jak ważną rolę pełnią drzewa w mieście, szczególnie te rosnące przy drogach. Przede wszystkim przeciwdziałają one negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez poprawę miejskiego mikroklimatu, zwłaszcza podczas upałów, które są coraz częstsze. Obniżają temperaturę na jezdniach i chodnikach, dostarczając jednocześnie cienia dla przechodniów. Zmniejszają stężenie pyłów i gazów w powietrzu, a zwiększają natlenienie. Zmniejszają ryzyko podtopień, a także korzystnie wpływają na retencje wód opadowych.