Europejski fundusz FEnIKS wesprze rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w Poznaniu

Najnowsze informacje ze strony władz miasta Poznania sugerują, że miejskie projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej mogą liczyć na wsparcie z europejskiego programu FEnIKS. Istnieje pewność, że fundusze te zostaną wykorzystane na finalizację budowy trasy w ulicy Ratajczaka oraz na realizację planów związanych z tworzeniem węzłów przesiadkowych wzdłuż Towarowej obwodnicy miasta. Niejasna jest natomiast kwestia dofinansowania drugiego etapu trasy prowadzącej do Naramowic. Zdaniem niektórych, środki pierwotnie przeznaczone na ten cel mogą zostać przekierowane na zakup nowoczesnych tramwajów.

W kontekście najświeższej perspektywy unijnej, Poznań może spodziewać się uzyskania dofinansowania w wysokości 450 mln złotych z funduszu FEnIKS, który nastąpił po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Fundusze te zostaną wykorzystane na zadania związane z zrównoważoną mobilnością, takie jak modernizacja i rozbudowa sieci tramwajowej oraz zakup nowego taboru. Co istotne, otrzymanie tego wsparcia jest już gwarantowane. Teraz, to na barkach samorządu spoczywa obowiązek złożenia formalnego wniosku o przyznanie środków, co planowane jest na czerwiec bieżącego roku.