Galeria Ego – nieodłączna część poznańskiego krajobrazu wystawienniczego przez ćwierć wieku.

Na przestrzeni ostatnich 25 lat, istotną część artystycznego pejzażu Poznania stanowi Galeria Ego. Od momentu jej powstania, była kilkakrotnie przenoszona. Początkowo zlokalizowana przy ulicy Dominikańskiej, następnie przeniesiona na Wrocławską, by ostatecznie osiąść na ulicy Wyspiańskiego, gdzie znajduje się do dziś.

Zasługą Galerii Ego jest zorganizowanie jubileuszu Stanisława Fijałkowskiego oraz współtworzenie retrospektywy tego artysty, która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ta placówka dąży do promowania różnych form sztuki i z sukcesem przedstawiała około 150 ekspozycji, prezentujących malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę czy nowe media.

Zaproszenia do współpracy rozesłane przez Galerię Ego dotarły do twórców znanych i cenionych, jak również tych, którzy dopiero robią swoje pierwsze kroki na scenie sztuki. Dzięki temu miejsce to służy zarówno ugruntowaniu pozycji artystów uznanych, jak i stworzeniu platformy dla nowych talentów.