Gdzie byli studenci, teraz będą bloki – dawne akademiki w Poznaniu czeka wyburzenie

Starania o zachowanie dwóch zabytkowych budynków, które niegdyś pełniły rolę akademików w poznańskim krajobrazie miejskim, spełzły na niczym. Zlokalizowane przy ulicy Dożynkowej obiekty, mimo prób interwencji radnej miejskiej, która zabiegała o wpisanie ich do rejestru zabytków, są obecnie narażone na destrukcję. Deweloper, który przejął te budynki, rozpoczął już proces ich rozbiórki. Miejsce, które kiedyś tętniło życiem studenckim, ma zostać przekształcone w nowoczesne osiedle mieszkalne z podziemnymi parkingami.

Niegdyś te dwa budynki były integralną częścią kompleksu Uniwersytetu Przyrodniczego. Zostały one wybudowane w latach 50-tych XX wieku i przez długie lata stanowiły dom dla wielu studentów. Jednakże, w roku 2020 decyzja o ich sprzedaży zapadła, ponieważ uniwersytet nie chciał zainwestować w ich remont.

Obiekty A i C zostały sprzedane deweloperowi – firmie Vantage Development za sumę 14 milionów złotych. Proces uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy nowych obiektów trwał od lipca. W miejsce dawnych akademików, które przez lata były częścią historii lokalnej, mają powstać dwie nowoczesne budowle z podziemnymi garażami.